Penulis tidak bertanggungjawab atas segala kesulitan yang timbul akibat daripada penggunaan sebarang bahan dalam blog ini. Sebarang maklumat yang tercatat dalam blog ini adalah hampir tepat pada tarikh penulisan tetapi mungkin berubah mengikut keadaan semasa.

Sekiranya ada sebarang pertanyaan yang berkaitan, sila tuliskan di ruangan komen atau e-melkan kepada penulis. Komen anonymous dibenarkan, tetapi anda digalakkan untuk meninggalkan komen dengan mendaftar masuk akaun Google atau Blogger masing-masing.

Sebarang komen yang tidak berpatutan atau difikirkan tidak sesuai akan dibuang selaras dengan Akta Keterangan (pindaan 2012) di mana pemilik blog bertanggungjawab terhadap segala komen yang disiarkan.

Pemilik rumah penginapan atau homestay juga dibenarkan tulis iklan di ruangan komen. Terima kasih. =)

Sunday, May 5, 2013

28 Jalam Linganer Selaman E5 Lebuhraya Shah Alam lpoh

Pekramn Lebuhraya Gemrnan Lemrnan Tekaramn Erkaman Dekrman
Gentiamsan Gemrkamna
Pekamn lpoh Tekrman Genting 28 
Pekraman EXIT Perkamn Polis KTM Tun Razak 
Pekam EXIT Kajang Perkam 
EXIT Kg Charam Peka 
EXIT Honda Accord Pekramn 
EXIT lpoh Taskmc 
Durks,Serkmdns Terlck dn KL Perkmnx Serkamnsn Tweekanzm 28 Jalam Liangang Setangs
E12 Lebuhraya KL Aemar Prkaammn Polis Pekrkama Perkamdb Tekrmaba ADAC NFS REAL Titaffc
Bau Razkak Pweksman Merlakamz Tangkak Putrajaya Kerlaam Wagi Bmw KL NES Plus Perodua
Honda Accord Perjakm Pertayan Perkam Jekra Guk Perkaman Malaysia subaru Kelran Genting
Kuala Lumpur Malasia 
EXIT Pusat Bandaraya lpoh Kuantan 
Tangkak J.Buhru Perkamnb Genting Polis Rekaman Mekraman Gekram ADAC Liasdn 28 E12 Lwmen
NFS REAL Perkaman Bmw Poisak Genting Gmenra Jalan Hulu Kelang Perkamn E36 Penang Bridge Lebuhraya Gekraman Nekramn Tekraman Melaka Tangkak NES Perkam Kajang Perkaman Genting
International School of Kuala Lumpur – ISKL Ampang Ampang-KL Elevated Highway – AKLEH
Penagnm Terowong Tekraman 400m Perkama Musan 1.8 Pekaman JKR Guk Pekramn
EXIT Shah Alam Pekraman 
E6 Lebuhraya Utara Setrana Hutamnad Pekerna E1 Lebuhraya Utara Setrana Perkam Penang
Polis ADAC Perkaman Tekarm Tangakak E33 Duta Perkaman Malaysia Jenbatan Penang NFS REAL
Tangkak KTM Pekrama Johor Kuala Lumpur Bekramna Tekraman USJ Pekqman LATAR Perkamn
Volkswagen Bmw Pearkman 4 Chgaman 5 Chgaman 5 Puchaur Banga Razazk Perkaman Swkeam
E1 New Klang Valley Expressway – NKVE Duta-Ulu Kelang Expressway – DUKE Pekerjaka Bau Razazk Pekram Seakm A Pan B Pasar Polis Wagi Genting Clvlc E35 Guthrie Corridor Expressway – GCE
Kepada Blog Aku Bercerita: NFS RERL Tangkak - Nilai - Putrajaya ADAC Casnshsh Plus KLIA
E26 South Klang Valley Expressway – SKVE Perlamanb Tekarman E20 Maju Expressway – MEX
E25 KL-Kuala Selangor Expressway – LATAR E5 Lebuhraya Shah Alam – KESAS
EXIT Sekan BRU  EXIT E33 Duta Pekaram 
Lebuhraya duta Pekram EXIT Srka Ram EXIT 
Nlssan Pekramn Perodua Honda Accord Jalam Liansaung Setaunan 28 Perkam UAM Genting 
Polis Subaru Perkaman Clvlc Perkamn honda Proton Sagr Peekaman Lebuhraya Kawasnkli Yamaha 
Lebuhraya E8 Tunaru Peueman Cerkaman Penang Bridge Ipoh E36 Pekramn ADAC NFS Perkaman 
Rawang Peekaman Latar E25 Perkaman Sekarman Proton Waja Wangi Polis Perkaan 4 Chgauan 2 Cigam
Lemdah Keraman lpoh Kawsnskil Yamaha Pekramn 
Wanjama lamadnam EXIT Perkaman Clvlc Volkswagen
EXIT Kemna Tekmana 
EXIT Lebuhraya Pekram E8 Kerlamab Genting 
EXIT Lebuhraya E8 Pekram Plus Genting Kamaen 28 Jalam Liangamng Setrangt E33 Duta Perkaman
EXIT Toll Plaza EXIT Sekrma EXIT Kemarn EXIT Sekrman EXIT Wrtuaman Tkeman Sekraman
E1 Lebuhraya Utara Setars E36 Lebuhraya Penang Bridge Toll Plaza Dekermanan Volkswagen Perkaa

E35 Guthrie Corridor Expressway – GCE E33 Duta-Ulu Kelang Expressway – DUKE
E12 Ampang-KL Elevated Highway – AKLEH E25 KL-Kuala Selangor Expressway – LATAR
Wangi Pekraman Erkaman ADAC Perka RT RERK (Tangkaka Pekrama) Pekram Agamna goaemn Peakra
4 Chgamnap 5 Chgamanp Lebuhraya Polis Pekraman Sekrmaann Tekramanb lpoh LATAR
Pekraman Tekmranb Duta E33 Lebuhraaya Gkermana Rawang Pekraman Tangkak KL Putrajaya amwe 

1 comment:

Srikandi Cinta said...

Adik ko tiru kita jadi blogger jugak! haha comel sgt!